Our Service

ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

V Cloud

ตั้งอยู่ใน Data Center ที่ได้รับมาตรฐานสากล มากกว่า 2 แห่ง ให้บริการบนมาตรฐานความปลอดภัยสูง ผ่านโครงข่าย 1,000 Gigabit Ring Backbone ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมโยงไปยังอาคารชั้นนำต่างๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และความเร็วสูงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

V Internet

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและความเสถียรสูง สำหรับบริษัท องค์กร SME โครงการหมู่บ้าน สถานีวิทยุ และโทรทัศน์ โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ธุรกิจโลจิสติกส์ ธนาคาร สถาบันการเงิน สามารถให้บริการยืดหยุ่น ได้ทุกสถานที่ เช่น อาคาร ตึกสูงต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม ไม่แชร์ความเร็วสำหรับบริการนี้ จึงมีความคงที่ ของสัญญาณสูงเป็นเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงที่สุด เสถียรที่สุด ผ่านโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง

Dedicated Server

ใช้อุปกรณ์ Router ของ CISCO ทั้งหมด ระบบ Network ออกแบบ โดย Cisco Certified Design Associate (CCDA) ติดตั้งระบบ Network โดย Cisco Certified Network Associate (CCNA) เดินระบบโครงสร้างภายในเครือข่ายทั้งหมด ด้วยสาย Fiber Optic และ Cat6 ถูกออกแบบมา เพื่อลดปัญหาคอขวดภายในระบบเครือข่ายที่ส่งผ่านข้อมูล ติดตั้งระบบตรวจจับข้อมูลที่ผ่านเข้าออกทั้งหมด

Co-Location

บริการฝากวางเครื่อง Server สำหรับบริษัทที่มีเครื่อง Server และ Software พร้อมอยู่แล้ว บริการนี้ท่านสามารถ ที่จะจัดหาเครื่อง Server พร้อม Software ได้เองทั้งหมด และนำเครื่อง Server มาวางกับทางเรา เป็น DataCenter ที่เดียว ที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆกับลูกค้า อนุญาตให้สามารถเข้าที่ Data center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

MPLS

บริการเชื่อมโยงข้อมูลความเร็วและความเสถียรสูง ด้วยระบบ MPLS และความเสถียรสูงสำหรับบริษัท องค์กร SME โครงการหมู่บ้าน สถานีวิทยุและโทรทัศน์ โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ธุรกิจโลจิสติกส์ ธนาคาร สถาบันการเงิน สามารถให้บริการยืดหยุ่นได้ทุกสถานที่ เช่น อาคาร ตึกสูงต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม

Queue Management

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับระบบงานที่มีผู้ใช้จำนวนมาก โดยระบบเป็นตัวจัดลำดับคิวให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้งาน ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวก อีกทั้งยังทันสมัย รวดเร็ว เป็นระเบียบ และสามารถ ลดต้นทุนให้กับหน่วยงานดังกล่าว

Streaming Service

บริการให้เช่าใช้ Streaming Server และทรัพยากร ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูล ในรูปแบบของ Multimedia โดยข้อมูลที่ผู้ใช้บริการจัดเก็บไว้ จะสามารถส่ง ไปแสดงผลยังเครื่องปลายทางได้ทันที ไม่ต้องรอ ให้เครื่องปลายทาง download ข้อมูลจาก Server จนเสร็จสมบูรณ์ครบ 100% แล้วค่อยส่งผลมาแสดง

IP PBX

ออกแบบ และติดตั้ง ระบบโทรศัพท์แบบ Digital แบบครบวงจร โดยสัญญาณเสียง จะวิ่งผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า Voice over IP (VoIP) โดยระบบจะทำหน้าที่ แปลงสัญญาณเสียงที่เป็น Analog มาเป็นสัญญาณ Digital ผ่านอุปกรณ์เครือข่ายแล้วส่งต่อผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากนั้นสัญญาณจะแปลงกลับมาเป็นเสียงอีกครั้ง ที่อุปกรณ์ปลายทาง เช่น IP Phone หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้ง software แปลงสัญญาณไว้

SMS

ช่วยให้ธุรกิจของคุณ สามารถสื่อสารถึงลูกค้า จำนวนมากในครั้งเดียว ด้วยระบบส่ง SMS ผ่านเว็บไซต์ ทำให้การทำงานคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเงิน และเวลาในการแจ้งข้อมูลที่สำคัญ รองรับการเชื่อมต่อ API และตั้งชื่อผู้ส่ง เป็นธุรกิจของคุณได้ เชื่อมต่อตรงกับผู้ให้บริการ ทุกเครือข่าย ทุก SMS แม่นยำ ตรวจสอบได้ทันที ส่งได้หลายภาษา